Tháng: Tháng Ba 2021

Tuyển dụng Đợt 2

Công ty cần tuyển dụng thêm : LĐPT  Nam đào tạo và bố trí làm việc theo hệ thống dây chuyền sản xuất thuộc CTy. CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Số lượng tuyển: 50 công nhân Nam LĐPT Yêu cầu … Xem tiếp

Tuyển dụng Đợt 1

Công ty cần tuyển dụng thêm : LĐPT  Nam đào tạo và bố trí làm việc theo hệ thống dây chuyền sản xuất thuộc Công ty. CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Số lượng tuyển: 20 công nhân Nam LĐPT Yêu … Xem tiếp