slider

 0650. 3588 482- 3588 488- 3588489 Fax: 0650. 3588 481- 3588.348

Distribution agency >> Bình Phước

  • *Address: 178 Phú Riềng Đỏ, Đồng Xoài, Bình Phước.

    *Phone: 0651-3879589. (Contact: Miss Vui).
  • *Address: Phường Hưng Chiến, TX Bình, Bình Long, Tỉnh Bình Phước.

    *Phone: 0651-3628355. (Contact: Miss Tú).
  • *Address: Tân Trà, Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước.

    *ĐT: 0651-3776818. (Contact: Miss Hằng – Mr.Dũng)