slider

 0650. 3588 482- 3588 488- 3588489 Fax: 0650. 3588 481- 3588.348

Distribution agency >> Southeast

 • *Addrss: A13-A14,ward 3, Trảng Dài precinct, Biên Hòa City, Đồng Nai province.

  *Phone: 0612-220991. (Contact: Miss Hiền – Miss Thùy).
 • *Address: K7, Gia Ray town, Xuân Lộc, Đồng Nai.

  *ĐT: 061-3871727. (Contact: Miss Tâm).
 • *Address: 30A/20 ward 4, Hố Nai, Biên Hòa.

  *Phone: 061-3889999. (Contact: Miss Chi).
 • *Address: 130/7 Hàn Thuyên, precinct10, Vũng Tàu City, Bà Rịa Vũng Tàu province.

  *Phone: 064-3615468. (Contact: Mr.Nam).
 • *Address: 25B-ward 5 hamlet 5, Phú Vinh precinct, Định Quán, Đồng Nai.

  *Phone: 613-612071. (Contact:).
 • *Address: 48 Huyền Trân Công Chúa, Vũng Tàu City.

  Phone: 0907223679. (Contact: Miss Nhung).
 • *Address: hamlet Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai.

  *Phone: 061-3559934. (Contact: Miss Hạnh).